ZBIORY OKOŁOFILMOWE

 

Projekty scenograficzne

Zbiór obejmuje:

 • 4 000 pozycji inwentarzowych

Kolekcja

W skład kolekcji wchodzą rysunki techniczne projektów i dekoracji, kopie rysunków, gwasze. Były one przekazywane Filmotece przez producentów – Zespoły Filmowe.

W kolekcji znajdują się m.in.:

 • oryginalne projekty (papier, tusz lawowany) Romana Manna do filmów „Miasto nieujarzmione” (1950) Jerzego Zarzyckiego, „Młodość Chopina” (1951) i „Krzyżacy” (1960) Aleksandra Forda, „Człowiek na torze” (1956) Andrzeja Munka, „Matka Joanna od Aniołów” (1960) Jerzego Kawalerowicza
 • projekt scenografii (akwarela) Anatola Radzinowicza do „Piątki z ulicy Barskiej” (1953) Aleksandra Forda
 • albumy z rysunkami technicznymi Jerzego Groszanga i Wojciecha Krysztofiaka do „Pana Wołodyjowskiego” (1969) Jerzego Hoffmana
 • projekty kostiumów (tempera, karton z dopiętymi próbkami materiałów) autorstwa Lecha Zahorskiego do „Pana Wołodyjowskiego”
 • zbiór projektów kostiumów Magdaleny Tesławskiej i Jerzego Szeskiego do „Potopu” (1973-74) Jerzego Hoffmana z dołączonymi próbkami materiałów oraz odręcznym uwagami krawców i kostiumologów

 

Materiały literackie

Zbiór obejmuje:

 • ponad 50 000 materiałów literackich

Kolekcja

Zbiór gromadzony jest od początku istnienia Filmoteki, czyli od 1955 roku. Jest uzupełniany dzięki darom polskich i zagranicznych instytucji oraz osób prywatnych, a od 2005 roku Ustawa o kinematografii nakłada na producentów obowiązek przekazywania Filmotece materiałów dokumentacyjnych.

Na kolekcję składają się: scenariusze, nowele filmowe, scenopisy, listy montażowe i dialogowe, listy napisów, dokumentacja piśmiennicza pochodząca z realizacji filmów polskich oraz w mniejszym stopniu także zagranicznych filmów fabularnych dystrybuowanych w Polsce, jak również filmów, które nie były w Polsce rozpowszechniane.

Zbiór zawiera materiały literackie do większości polskich filmów wyprodukowanych po drugiej wojnie światowej, a także do projektów niezrealizowanych czy nieukończonych.

Kolekcja ta jest bezcennym źródłem wiedzy o historii polskiej kinematografii. Dzięki zgromadzonym w niej materiałom można prześledzić zmiany, jakim ulegała koncepcja filmu na etapie przedprodukcyjnym oraz poznać projekty, które z różnych powodów, często politycznych, nigdy nie trafiły na ekran. Wiele niezrealizowanych scenariuszy stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy, inne wciąż czekają na swojego odkrywcę.

W kolekcji znajdują się m.in.:

 • niezrealizowane scenariusze o Januszu Korczaku autorstwa Bohdana Czeszki, Ludwika Starskiego, Aleksandra Forda i Hanny Mortkowicz-Olczakowej
 • „zaangażowany” scenariusz 27-letniego Jacka Kuronia pt. „Egzamin dojrzałości”
 • scenariusz „Potopu” autorstwa Aleksandra Forda
 • oryginalna wersja scenariusza „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego i Andrzeja Wajdy, dwukrotnie odrzucona przez cenzurę; ostatecznie film powstał za granicą
 • materiały do trzech dodatkowych, niezrealizowanych odcinków serialu „Janosik” (1974) w reżyserii Jerzego Passendorfera
 • niezrealizowany scenariusz serialu „Bracia Karamazow” autorstwa Aleksandra Ścibora-Rylskiego
 • niezrealizowane scenariusze Stanisława Barei, łącznie z ostatnim, zatytułowanym „Kilometr za horyzontem”, którego realizację reżyser planował tuż przed śmiercią
 • niezrealizowany scenariusz filmu „Dybuk” autorstwa Jerzego Stefana Stawińskiego i Krzysztofa Krauzego

 

Nuty

Zbiór nut obejmuje:

 • 1 000 pozycji inwentarzowych

Kolekcja

Posiadamy największy tego typu zbiór w kraju: ponad 650 kolekcji materiałów nutowych; oryginalne partytury, opracowania, głosy, a także nuty i teksty piosenek. W większości są to rękopisy, a także kopie i druki. Najcenniejsza i najciekawsza część zbioru to rękopisy partytur. Wśród nich autorskie rękopisy muzyki filmowej Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Romana Palestra, Artura Malawskiego, Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Komedy, Tomasza Stańki, Tadeusza Bairda, Tadeusza Szeligowskiego, Adama Walacińskiego, Andrzeja Korzyńskiego i wielu innych znakomitych twórców. Najstarsze materiały rękopiśmienne pochodzą z lat 40. Aktualnie przyjmowane są materiały także w formie cyfrowej.

 Obecnie trwa całościowa reorganizacja i opracowanie zbioru.

Nagrody i dyplomy

Zbiór obejmuje:

 • 2 400 nagród festiwalowych i dyplomów dotyczących twórczości filmowej

Kolekcja

W skład archiwalnej kolekcji wchodzą materiały przekazywane Filmotece przez Zespoły Filmowe i Komitet Kinematografii.

W kolekcji znajdują się m.in. statuetki:

 • Brązowy Lew (MFF Dokumentalnych i Krótkometrażowych, Wenecja, 1954) – nagroda dla filmu dokumentalnego „Pogoda na jutro” (1952) Stanisława Urbanowicza
 • Brązowy Lew (MFF dla Dzieci, Wenecja, 1960) – nagroda dla filmu animowanego „Murzynek” (1960) Jadwigi Kędzierzawskiej
 • Srebrny Lew (MFF Dokumentalnych, Wenecja, 1968) – nagroda dla filmu dokumentalnego „Archeologia” (1967) Andrzeja Brzozowskiego

oraz medale, dyplomy i inne rodzaje nagród, m.in.:

 • Złota Muszla (MFF San Sebastian, 1958) – nagroda dla filmu fabularnego „Ewa chce spać” (1957) Tadeusza Chmielewskiego
 • Nagroda FIPRESCI (MFF Wenecja, 1959) – dla filmu fabularnego „Popiół i diament” (1958) Andrzeja Wajdy
 • Brązowy Lew (MFF dla Dzieci, Wenecja, 1960) – nagroda dla filmu „Piracki skarb” (1960) Lechosława Marszałka
 • Złoty Lew (MFF Dokumentalnych i Krótkometrażowych, Wenecja, 1966) – nagroda dla filmu dokumentalnego „Helioplastyka” (1965) Jarosława Brzozowskiego