Aktualności
#Zostań w domu i korzystaj z Filmoteki Szkolnej!
Data publikacji: 19 / 03 / 2020

#Zostań w domu i korzystaj z Filmoteki Szkolnej!

Filmoteka Szkolna to zgodny z podstawą programową projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki portalowi www.filmotekaszkolna.pl nauczyciele mogą przygotować ciekawy materiał samodzielnie lub skorzystać z gotowych rozwiązań

Bazę Filmoteki Szkolnej stanowi pakiet 61 lekcji tematycznych odpowiednich dla wszystkich etapów edukacji szkolnej. W skład każdej lekcji wchodzą dwa lub trzy filmy – główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, animowany), łącznie ponad 120 polskich produkcji oraz materiały dydaktyczne – scenariusze lekcji, opracowania filmoznawcze i zagadnienia do dyskusji – jak również artykuły kontekstowe – recenzje, wywiady z twórcami.

Pracę nauczycieli i odbiór filmów przez uczniów wspomagają krótkie wykłady (prof. Tadeusz Lubelski, prof. Tadeusz Szczepański, prof. Mirosław Przylipiak, prof. Marek Hendrykowski oraz prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska) oraz krótkometrażowe filmy studentów PWSFTviT stanowiące artystyczne komentarze do poszczególnych lekcji. Przy konkretnych filmach znajdują się również odnośniki do innych stron FINA, takich jak Akademia Polskiego Filmu, Pleograf, GAPLA czy Fototeka, na których zainteresowani poszerzeniem wiedzy znajdą wykłady, artykuły, fotosy i plakaty.

W Poradniku maturzysty wskazane zostały przykładowe zagadnienia związane z interpretacją filmów jako tekstów kultury wraz z krótkimi konspektami pokazującymi sposoby rozwinięcia poszczególnych tematów w wypowiedzi maturalnej. Znaleźć tu można ponadto opatrzone komentarzem przykładowe prace uczestników Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dotyczące m.in. analizy plakatu i sceny filmowej, przeprowadzenia i zredagowania wywiadu, jak i ćwiczenia, które nauczyciel może zaproponować uczniom do samodzielnej realizacji.

W dziale Ćwiczenia filmowe znajdują się materiały filmowe, w których Paweł Łoziński i wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej dzielą się swoimi radami dotyczącymi tego, jak zrobić film!

Dobór filmów w programie Filmoteka Szkolna podporządkowany został określonym problemowo-tematycznym hasłom, które rozwijają umiejętność świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową – pozwolą zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym, jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości, a także nauczą rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Z programu skorzystają nauczyciele wielu przedmiotów – języka polskiego, plastyki, historii czy wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawcy klas.

Filmy dostępne są poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji może dokonać wyłącznie nauczyciel wypełniając formularz: http://panel.filmotekaszkolna.pl/rejestracja. Po zalogowaniu, każdy nauczyciel możne stworzyć konto dla swoich uczniów umożliwiające młodzieży oglądanie filmów online.

Filmoteka Szkolna to coś więcej niż program edukacyjny. To również społeczność szkół, które chcą rozwijać się w obszarze edukacji filmowej. Zainteresowane szkoły mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego zespołu FINA, jak również zajęć organizowanych w szkołach na terenie całego kraju, w tym w warsztatów prowadzonych przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów, kontaktując się pod adresem filmotekaszkolna@fina.gov.pl.

Tematykę lekcji można przejrzeć tutaj:  http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje

Nauczycielom poszukującym ciekawej lektury i przydatnych materiałów edukacyjnych polecamy również stronę www.edukacjafilmowa.pl. Edukatorzy znajdą na niej m.in. obszerne opracowania z pomysłami na zajęcia oraz recenzje tytułów premierowych ukierunkowane na treści edukacyjne.

 

Ilustracja: kadr z filmu Ziemia obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy