Aktualności
Nowe archiwa, digitalizacja i cenzura w filmie
Data publikacji: 17 / 04 / 2023

Nowe archiwa, digitalizacja i cenzura w filmie

14 kwietnia w kinie Iluzjon odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Odbyło się ono pod hasłem „zwiększamy ochronę dziedzictwa polskiej kinematografii”.

Pierwszym prelegentem prezentującym plany FINA był Tomasz Neubauer – zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Administracji. Przedstawił plan lepszej ochrony zbiorów archiwalnych naszej instytucji. Między innymi planowane jest powstanie nowego budynku przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, a w Łodzi przy ul. Łąkowej 29C nastąpi modernizacja oraz rozbudowa siedziby. „Planowane inwestycje powinny zwrócić się w ciągu kilku najbliższych lat” zaznaczył dyrektor FINA Robert Kaczmarek.

Szczegółowy plan na rozwój archiwum w Łodzi przedstawił Konrad Klejsa – profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Dotychczasowy magazyn stanie się ośrodkiem badań nad kulturą filmową PRL.

Magdalena Piejko Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Upowszechniania i Edukacji przedstawiła powstający dział badań, a także opowiedziała o planach konferencji naukowych Klatka na klatki. Cenzura filmowa w PRL (29–30 maja) i Polski film wyrusza w świat! Praktyki eksportu ​i zagraniczna recepcja rodzimej produkcji audiowizualnej​ (16–17 października).

Tomasz Pisula opowiedział o digitalizacji zbiorów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), a także pomysłach na pozyskanie dodatkowych środków. Obecnie projekt został zrealizowany w 70 proc. Zostanie wprowadzona również nowa polityka archiwizacji i nowy standard przechowywania taśmy filmowej.

Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy FINA, opiniuje strategię programów działania instytucji oraz ocenia ich realizację, analizuje efektywność działań podejmowanych przez FINA, jak również wyraża opinię we wszystkich istotnych sprawach związanych z jej działalnością. W jej skład wchodzą: Anna Bielecka, Anna Ferens, Janusz Kapusta, prof. Zdzisław Krasnodębski, Piotr Legutko, Lech Majewski, Jarosław Rybicki, Wojciech Tomczyk, dr Mateusz Werner, prof. Andrzej Zybertowicz.

JB/MU